Inställd fest pga fuktskada :(

Fukten tog oss =(

Ödet ingrep i våra högt flygande planer på en magisk sensommarfest. Vår fina byggnad (eller mer precist vårt ventilationssystem) gav upp i rekordvärmen. Paradoxalt nog har det resulterat i fuktskador i hela lokalen med oklara tidsprognoser för upptorkning.

 

Vi återkommer med en ny fest och nytt datum när vi har en fungerande lokal igen!